Käyttäjäkokemus toimii pohjana käyttöliittymäsuunnitelulle ja visuaaliselle toteutukselle.